Tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van de aard en omvang van de zaak. Er zijn verschillende mogelijkheden. Wij houden rekening met de omstandigheden waarin u verkeert. In overleg kunnen wij bepalen wat het beste voor u is. De volgende opties zijn mogelijk:

Gefinancierde rechtsbijstand “pro deo”

Indien beslist is tot voorlopige hechtenis of wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt, dan kunt u hiervan gebruik maken. Als u niet in detentie verblijft dan kunt u een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Zie voor meer info www.rvr.org

Betaling op basis van een uurtarief

U betaalt (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief.

Betaling van een vast bedrag vooraf

Het bedrag dat u betaalt dekt alle werkzaamheden. Hierbij is direct duidelijk wat het verschuldigde honorarium is en heeft u geen onzekerheid over later eventueel verschuldigde betalingen.